DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:
heart Trieda "Múdrych sovičiek"  oznamuje, že sme ako všetky MŠ zatvorené až do odvolania krízovým štábom.
 
V našom fóre sme pre vás pripravili množstvo námetov pre aktívne prežitie domácej pohody.  Tak nech sa páči - mrk sem - mrk tam...yes                                         Veľa zdravia, držte sa všetci !!!

Vaše triedne učiteľky© 2016 itbam.sk

PLÁNOVANÉ AKCIE II. TRIEDY
– MŠ B.NĚMCOVEJ 17 v Brezne

Školský rok 2019/2020


„ TRIEDA MÚDRYCH SOVIČIEK.“

 • Internetové vzájomné prepojenie rodičov a učiteliek na triednej internetovej stránke): www.predskolak.vbrezne.sk  (akcie, projekty, aktuálne dianie, fórum, fotoalbumy
 • Vydávanie triedneho občasníka Luskáčik
 • Projekty celoročné: „ Srdce na dlani“  a „Rozvíjame komunikačné schopnosti detí“
 • Rôzne podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti(návšteva hasičov,  lekárne, knižnice,  besedy: lekár Rýchla zdravotná pomoc, Horská záchranná služba, polícia – psovodi ...)
 • Divadelné predstavenia v rámci aktuálne ponuky
 • Registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží, výtvarných výziev pre deti a materské školy – pokračovanie v projekte: Medvedík Nivea, Veselé zúbky, Včielka
 • Priebežná prezentácia MŠ, aktivít a spolupráce s rodinou aj na stránkach týždenníka MyHorehronie
 • Iné: využitie ponuky vydavateľstva Ikar, fotoslužby Maňa Veľký Krtíš
 
JESEŇ:
 • Triedny rodičovský aktív spojený s metodicky cielenou prednáškou – grafomotorika
 • Minigolf – zoznamovacie popoludnie rodín
 • Oslava jesene – vyrábanie šarkanov, zber prírodnín, degustácia ovocia a zeleniny, potulky jesennou prírodou :„ Jesenné pátranie múdrych sovičiek.“
 • Október – mesiac úcty k starším: „Popoludnie na ľudovú nôtu + výroba jesenných ikebán z prírodnín.“ (spolupráca so ZUŠ)
 • Logopedická depistáž
 • Novembrový mesačný projekt: „Tajomstvo môjho zdravia“ – v spolupráci s pani D.Ditrichovou, zástupkyňou medicínske firmy Pleuran – Immunoglukans.r.o. a medvedíkom IMMU
 • Deň materských škôl na Slovensku – 4.11. – Deň otvorených dverí v MŠ(prezentácia výchovno – vzdelávacej činnosti, edukačných aktivít, spoločné hry s deťmi)
 • Deň veselých tekvicových strašidielok – tvorivé dielne
 • Medzinárodný týždeň vzdelávania – spoločné metodické popoludnie s rodičmi na aktuálne témy, beseda s odborníkom
ZIMA:
 • Školička korčuľovania - predškoláci
 • Mikulášska besiedka  – „Múdre sovičky sa pripravujú na vianočný čas.“ – spoločnézdobenie vianočného stromčeka, vítanie Mikuláša programom
 • Zimné radovánky – guľovačka, bobovanie, klzákovanie, stavanie snehuliakov: „Sovičky, šup - šup do kapčekov.“
 • Zimná súťaž v spolupráci s rodinami o najkrajšieho snehuliaka - popoludnie
 • Návšteva expozitúry Horehronského múzea „Čaro a krása Vianoc“
 • Vianočná párty múdrych sovičiek– stavanie stromčeka, príprava Vianoc
 • Vianočná / zimná besiedka pre rodičov: „Kde bolo tam bolo..“
 • Vianočné tvorivé dielne – zdobenie vianočného pečiva (MŠ, múzeum)
 • Návšteva vianočnej akadémie ZŠ P2
 • Triedny aktív spojený s odbornou besedou – školská zrelosť, pripravenosť detí na vstup do ZŠ, polročné individuálne konzultácie
 • Návšteva ZŠ P2 – vyučovací proces, interiér, exteriér školy
 • Návšteva ZUŠ – Deň otvorených dverí
 • Lyžiarsky výcvik - predškoláci
 • Fašiangový karneval: „Poďte k nám zvieratká, bude nám veselo.“
JAR / LETO:
 • Marec mesiac knihy  - Popoludnia s knihou v MŠ                                                                                (v rámci Dňa detskej knihy a Týždňa slovenských knižníc: návšteva knižnice – beseda, kníhkupectva, rozprávkové popoludnia s knihou v spolupráci s rodinou – utorky a štvrtky)
 • Rozprávková noc s H. CH. Andersenom v MŠ
 • Plavecký výcvik – predškoláci
 • Týždňový aprílový projekt: „Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď zdravé deti, to dnes letí“ – s úzkou spoluprácou s rodinou, s dennou ponukou metodických materiálov na tému zdravie, besedy, prednášky, deň mlieka, denná tombola, deň veselých zúbkov..)
 • Deň veselých a zdravých zúbkov – osvetové popoludnie pre deti a rodičov                         (garant: dentálne hygienička)
 • Návšteva expozitúry Horehronského múzea, výstava: Sviatky jari, Hmyz trópov
 • Veľkonočné tvorivé dielne múdrych sovičiek
 • Triedne kolo v speve ľudovej piesne: „Hľadá jarné spevavé vtáča“
 • Účasť na okresnom kole v speve ľudovej piesne: Brezniansky slávik (1 dieťa)
 • Deň Zeme – vysádzanie kvetinového záhonu, brigáda – v spolupráci s rodinou, resp. prechádzka prírodou – turistická vychádzka (cesta na Dedečkovu chatu z Vagnára)
 • Spolupráca so Strednou školou techniky a služieb – náučno/tvorivé dopoludnie
 • Zapojenie sa do zbierky Dňa narcisov
 • Súťaž v zbere papiera (celoročne – vyhodnotenie: koniec apríla)
 • Besiedka ku Dňu matiek – popoludnie venované mamám, program
 • Účasť na prehliadke tvorivosti detí a učiteliek MŠ: Malí chalupkovci
 • MDD :  zábavno – súťažný deň na školskej záhrade: „Veselá  párty múdrych sovičiek“
 • Noc odvahy v MŠ
 • Triedne kolo športovej olympiády: „ Hľadajú sa sovičky – športové talenty triedy“
 • Účasť na XXIII. ročníku okresnej športovej olympiády detí MŠ o putovný pohár primátora mesto Brezno (4 členné družstvo: 2 chlapci a 2 dievčatá)
 • Deň otcov: „Lego – ocko a ja...“  (tvorenie v MŠ)
 • Športová hry v ZŠ P2 – výzva pre predškolákov
 • Koncoročný triedny výlet – na základe dohody na triednom aktíve(Bojnice – rozprávkový zámok)
 • Slávnostná rozlúčka s predškolákmi a školským rokom (dopoludnie v MŠ)
 
 

Blahoželáme:
Apríl
Danielkovi gratulujeme k 5. narodeninám.


Máj
Naše maminky oslavujú deň matiek, no okrem nich slávia svoje 6. narodeniny aj Adamko M. a Saška. K meninám gratulujeme múdrej sovičke Timejke.