DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:


POZOR ZMENA TEL.ČÍSLA DO MŠ:
0948084827


© 2016 itbam.sk


PLÁNOVANÉ AKCIE I. TRIEDY
– MŠ B.NĚMCOVEJ 17 v Brezne


Školský rok 2023/24
__________________________________________________________
 " MOTÝLIKY. "
 
 • Internetové vzájomné prepojenie rodičov a učiteliek na triednej internetovej stránke: www.predskolak.vbrezne.sk  (akcie, projekty, aktuálne dianie, fórum, fotoalbumy)
 • Vydávanie triedneho občasníka  ( pedagogicko – metodicko – poradensko – informačný triedny časopis )
 • Projekty celoročné:  „ Srdce na dlani“  -  „Rozvíjame komunikačné schopnosti detí“ a „ Pohybový program – Zdravý životný štýl“
 • Rôzne podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti (návšteva hasičov,  lekárne, knižnice,  besedy: lekár Rýchla zdravotná pomoc, Horská záchranná služba, polícia – psovodi a pod. ...)
 • Divadelné predstavenia v rámci aktuálne ponuky
 • Registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží a výziev
 • Priebežná prezentácia MŠ, aktivít a spolupráce s rodinou aj na stránkach týždenníka MyHorehronie
 • Iné: využitie ponuky vydavateľstva Ikar, fotoslužby Maňa Veľký Krtíš
 • Projekty sezónne:  „ Tajomstvo môjho zdravia“ (november) a „Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď zdravé deti, to dnes letí“ (apríl)
      JESEŇ:
 
 
 • Triedny aktív – vstupné, informačné rodičovské združenie
 • Zoznamovací piknik na školskej záhrade (v spolupráci s rodinou)
 • Oslava jesene – vyrábanie šarkanov, zber prírodnín, degustácia ovocia a zeleniny
 • Október – mesiac úcty k starším
 • Deň jablka (21.10.)
 • Týždenný projekt: „Tajomstvo môjho zdravia“ – v spolupráci s pani D.Ditrichovou, zástupkyňou medicínske firmy Pleuran – Immunoglukans.r.o. a medvedíkom IMMU
 • Deň materských škôl na Slovensku ( 4.11.)
 • Deň veselých tekvicových strašidielok  - tvorivé dielne v spolupráci s rodinou
 • Medzinárodný týždeň vzdelávania
 •  
  ZIMA:
  • Mikuláš v MŠ
  • Zimné radovánky – guľovačka, bobovanie, klzákovanie, stavanie snehuliakov
  • Snehuliacka párty – spolupráca s rodinou
  • Vianoce v MŠ
  • Chránime prírodu – prikrmovanie vtáctva na školskej záhrade
  • Triedny aktív – polročné zhodnotenie, individuálne konzultácie
  • Fašiangový karneval
 •  
  • JAR / LETO:
  • Marec mesiac knihy  - Popoludnia s knihou v MŠ   (rozprávkové popoludnia s knihou v spolupráci s rodinou – utorky a štvrtky)
   • Týždňový aprílový projekt: „Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď zdravé deti, to dnes letí“   ( 7.4. svetový deň zdravia)
   • Deň veselých a zdravých zúbkov – osvetové popoludnie pre deti a rodičov  (garant: dentálne hygienička) – 20.5. deň mlieka
   • Návšteva expozitúry Horehronského múzea, výstava: Sviatky jari, Hmyz trópov
   • Veľkonočné tvorivé dielne
   • Zapojenie sa do zbierky Dňa narcisov
   • Súťaž v zbere papiera (celoročne – vyhodnotenie: koniec apríla)
   • Deň matiek – popoludnie venované mamám
   • MDD :  zábavno – súťažný deň na školskej záhrade: „Veselá  párty.“
   • Deň otcov / Deň rodiny napr. „Minigolf – výzva: deti verzus rodičia“ 
   • Koncoročný triedny výlet – na základe dohody na triednom aktíve 
   • Slávnostná rozlúčka s predškolákmi a školským rokom (dopoludnie v MŠ)                                                                           

Oslávenci:
Máj
V motýlej triede bude mať svoju 4. oslavu Brunko – uži si svoj deň, gratulujeme ti. Blahoželáme zo srdca aj našim mamkám.


Oslávenci:
Jún
Motýli deň si s nami užijú už aj Emilka, Nicolasko a Emka – 5 rôčkov. Meniny oslávi Paulínka – gratulujeme.