DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:Slniečkovo - občasník I.triedy online tu: SLNIEČKOVO

DODRŽIAVAJTE PROSÍM VŠETKY EPIDEMIOLOGICKÉ POKYNY A NARIADENIA !                                              ZÁLEŽÍ NÁM PREDSA VŠETKÝM NA ZDRAVI !!!
 

© 2016 itbam.sk


PLÁNOVANÉ AKCIE I. TRIEDY
– MŠ B.NĚMCOVEJ 17 v Brezne


Školský rok 2021/2022
 • Plán aktivít a ich realizácia (forma) bude priebežne aktualizovaný v rámci platných pokynov,  protiepidemiologických opatrení a nariadení
__________________________________________________________
 " S L N I E Č K O V O "
 • Internetové vzájomné prepojenie rodičov a učiteliek na triednej internetovej stránke: www.predskolak.vbrezne.sk  (akcie, projekty, aktuálne dianie, fórum, fotoalbumy)
 • Vydávanie triedneho občasníka Luskáčik  ... pedagogicko – metodicko – poradensko – informačný triedny časopis 
 • Projekty celoročné: „ Srdce na dlani“  -  „Rozvíjame komunikačné schopnosti detí“
      a „ Pohybový program – Zdravý životný štýl“
 • Rôzne podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti  (návšteva hasičov,  lekárne, knižnice,  besedy: lekár Rýchla zdravotná pomoc, Horská záchranná služba, polícia – psovodi a pod. ...)
 • Divadelné predstavenia v rámci aktuálne ponuky
 • Registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží a výziev
 • Priebežná prezentácia MŠ, aktivít a spolupráce s rodinou aj na stránkach týždenníka MyHorehronie
 • Iné: využitie ponuky vydavateľstva Ikar, fotoslužby Maňa Veľký Krtíš
      JESEŇ:
 • Triedny aktív – vstupné, informačné rodičovské združenie
 • Oslava jesene – vyrábanie šarkanov, zber prírodnín, degustácia ovocia a zeleniny
 • Október – mesiac úcty k starším (Jesenný piknik)
 • Deň jablka (21.10.)
 • Týždenný projekt: „Tajomstvo môjho zdravia“ – v spolupráci s pani D.Ditrichovou, zástupkyňou medicínske firmy Pleuran – Immunoglukans.r.o. a medvedíkom IMMU
 • Deň materských škôl na Slovensku ( 4.11.)
 • Deň veselých tekvicových strašidielok
 • Medzinárodný týždeň vzdelávania
 •  
  ZIMA:
  • Mikuláš v MŠ
  • Zimné radovánky – guľovačka, bobovanie, klzákovanie, stavanie snehuliakov
  • Snehuliacka párty – spolupráca s rodinou
  • Vianoce v MŠ
  • Chránime prírodu – prikrmovanie vtáctva na školskej záhrade
  • Triedny aktív – polročné zhodnotenie, konzultácie
  • Fašiangový karneval
 •  
 • JAR / LETO:
  • Marec mesiac knihy  - Popoludnia s knihou v MŠ  (rozprávkové popoludnia s knihou v spolupráci s rodinou – utorky a štvrtky)
  • Týždňový aprílový projekt: „Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď zdravé deti, to dnes letí“   ( 7.4. svetový deň zdravia)
  • Deň veselých a zdravých zúbkov – osvetové popoludnie pre deti a rodičov   (garant: dentálne hygienička) – 20.5. deň mlieka
  • Návšteva expozitúry Horehronského múzea, výstava: Sviatky jari, Hmyz trópov
  • Veľkonočné tvorivé dielne
  • Zapojenie sa do zbierky Dňa narcisov
  • Súťaž v zbere papiera (celoročne – vyhodnotenie: koniec apríla)
  • Deň matiek – popoludnie venované mamám
  • MDD :  zábavno – súťažný deň na školskej záhrade: „Veselá  párty v Slniečkove“
  • Deň otcov / Deň rodiny
  • Koncoročný triedny výlet – na základe dohody na triednom aktíve 
  • Slávnostná rozlúčka s predškolákmi a školským rokom (dopoludnie v MŠ)Narodeniny:
Máj
SRDEČNE BLAHOŽELÁME:


Meniny:
Máj
SRDEČNE BLAHOŽELÁME: