DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:


POZOR ZMENA TEL.ČÍSLA DO MŠ:
0948084827


© 2016 itbam.sk

Sídlo MŠ: B.Němcovej 17 v Brezne


 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ: PaedDr.Roman Snopko, PhD.

 Zástupkyňa pre MŠ: Jaroslava Mišániová
 

 Triedne učiteľky I. triedy:
Ľuba Bamburová - učiteľka s I. atestáciou
a Eva Sitárčiková  

 Prevádzka MŠ  je denne od 6,30 hod. do 16,30 hod.
Prevádzka v čase zastupovania je od 7,30 hod. do 15,00 hod.

– budova sa o 8,00 hod. uzamyká - rešpektujte to, prosíme Vás

 

Tel. kontakt – Materská škola: 0904 447 016(mobil)
                                           


Tel.kontakt - školská jedáleň - vyhlásenie stravy: 0911 311 737


 

 Záväzný dokument MŠ: Školský poriadok


V zmysle dodržiavania Školského poriadku je potrebné:
-včas – do 10.dňa v kalendárnom mesiaci uhradiť príspevok 20 € za pobyt dieťaťa v MŠ, ktoré určilo mesto Brezno VZN  / na základe podmienok vyšpecifikovaných v Školskom poriadku/
- dodržiavať vnútornú organizáciu MŠ
– dodržiavať starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí
– poznať svoje práva, ale aj povinnosti
– rešpektovať interné pokyny triednych učiteliekMetodické materiály, odborné rady a individuálne konzultácie o deťoch Vám radi poskytneme vo vopred dohodnutom termíne.

Prioritou je pre nás aj aktívna spolupráca a odborné poradenstvo so zariadeniami, ktoré tiež participujú na výchove a vzdelávaní /klinický logopéd, CPPPP a pod./

O dianí a akciách sa dozviete aj z nášho občasníka: Luskáčik...

„Ak si sám a hľadáš dobrých kamošov, trafíš k nám, keď pôjdeš rovno za nosom.“

...a je nás presne 20...10 chlapcov a 10 dievčat... 
 

I.trieda: MOTÝLIKY
sa už nevie dočkať svojich malých kamarátov, ktorých spoločná cesta zavedie do sveta rozprávok, piesní, smiechu a zaujímavých dobrodružstiev

 

 

 

Oslávenci:
Máj
V motýlej triede bude mať svoju 4. oslavu Brunko – uži si svoj deň, gratulujeme ti. Blahoželáme zo srdca aj našim mamkám.


Oslávenci:
Jún
Motýli deň si s nami užijú už aj Emilka, Nicolasko a Emka – 5 rôčkov. Meniny oslávi Paulínka – gratulujeme.