DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:
heart Trieda "Múdrych sovičiek"  oznamuje, že lyžiarsky kurz predškoláci absolvovali úspešne.
KARNEVAL deti čaká už v piatok !!!


© 2016 itbam.sk

Sídlo MŠ: B.Němcovej 17 v Brezne


 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Beáta Prečuchová

 Zástupkyňa pre MŠ: Jaroslava Mišániová
 

 Triedne učiteľky II. triedy:
Ľuba Bamburová - učiteľka s I. atestáciou a Bc.Eva Dekrétová 

 Prevádzka MŠ  je denne od 6,30 hod. do 16,30 hod.
Prevádzka v čase zastupovanie je od 7,30 hod. do 15,00 hod.

– budova sa o 8,00 hod. uzamyká - rešpektujte to, prosíme Vás


 

Tel. kontakt – Materská škola: 611 33 68 - pevná linka
                                           0948 084 827 - mobil


Tel.kontakt - školská jedáleň - vyhlásenie stravy: 0911 311 737


 

 Záväzný dokument MŠ: Školský poriadok


V zmysle dodržiavania Školského poriadku je potrebné:
-včas – do 10.dňa v kalendárnom mesiaci uhradiť príspevok 10 €, resp.20€ - za pobyt dieťaťa v MŠ s trvalým pobytom mimo územia mesta Brezno, ktoré určilo mesto Brezno VZN 13/2018 / na základe podmienok vyšpecifikovaných v Školskom poriadku/
- dodržiavať vnútornú organizáciu MŠ
– dodržiavať starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí
– poznať svoje práva, ale aj povinnosti
– rešpektovať interné pokyny triednych učiteliekMetodické materiály, odborné rady a individuálne konzultácie o deťoch Vám radi poskytneme vo vopred dohodnutom termíne.

Prioritou je pre nás aj aktívna spolupráca a odborné poradenstvo so zariadeniami, ktoré tiež participujú na výchove a vzdelávaní /klinický logopéd, CPPPP a pod./

O dianí a akciách sa dozviete aj z nášho občasníka: Luskáčik


„Ak si sám a hľadáš dobrých kamošov, trafíš k nám, keď pôjdeš rovno za nosom.“

...a bude nás presne 22: múdrych, usilovných, šikovných a veríme že stále s úsmevom na tvári MÚDRYCH SOVIČIEK
...11 chlapcov, 11 dievčat
...8 predškolákov, 14 mladších detí

 

 

 

Blahoželáme:
Február
K narodeninám gratulujeme Adamkovi R., ktorý oslávi 6. narodeniny a 5 rôčkov oslavujú Janko K. a Zuzka. Meniny tento mesiac oslávia Agátka a Zojka.


Marec
Tento mesiac oslávime nie len sviatok všetkých učiteľov a meniny pani učiteľky Ľubky, ale  nezabudneme ani na mesiac knihy.