DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:


Vitajte šmolkovia a šmolinky, tešíme sa na naše spoločné dobrodružstvá.

O aktuálnom dianí v triede sa budete dozvedať priebežne prostredníctvom nášho fóra - tak nech sa páči, heslo máte...

© 2016 itbam.sk

Sídlo MŠ: B.Němcovej 17 v Brezne


 

 Riaditeľka ZŠ s MŠ: PaedDr.Roman Snopko, PhD.

 Zástupkyňa pre MŠ: Jaroslava Mišániová
 

 Triedne učiteľky I. triedy:
Ľuba Bamburová - učiteľka s I. atestáciou
a Soňa Roháčová 

 Prevádzka MŠ  je denne od 6,30 hod. do 16,30 hod.
Prevádzka v čase zastupovania je od 7,30 hod. do 15,00 hod.

– budova sa o 8,00 hod. uzamyká - rešpektujte to, prosíme Vás

REŠPEKTUJTE EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA !!!


 

Tel. kontakt – Materská škola: 0948 084 827 (mobil)
                                           


Tel.kontakt - školská jedáleň - vyhlásenie stravy: 0911 311 737


 

 Záväzný dokument MŠ: Školský poriadok


V zmysle dodržiavania Školského poriadku je potrebné:
-včas – do 10.dňa v kalendárnom mesiaci uhradiť príspevok 10 € za pobyt dieťaťa v MŠ, ktoré určilo mesto Brezno VZN  / na základe podmienok vyšpecifikovaných v Školskom poriadku/
- dodržiavať vnútornú organizáciu MŠ
– dodržiavať starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí
– poznať svoje práva, ale aj povinnosti
– rešpektovať interné pokyny triednych učiteliekMetodické materiály, odborné rady a individuálne konzultácie o deťoch Vám radi poskytneme vo vopred dohodnutom termíne.

Prioritou je pre nás aj aktívna spolupráca a odborné poradenstvo so zariadeniami, ktoré tiež participujú na výchove a vzdelávaní /klinický logopéd, CPPPP a pod./

O dianí a akciách sa dozviete aj z nášho občasníka: Luskáčik...

„Ak si sám a hľadáš dobrých kamošov, trafíš k nám, keď pôjdeš rovno za nosom.“

...a bude nás presne 18... 
 

I.trieda MALÝCH ŠMOLKOV
sa už nevie dočkať svojich malých kamarátov, ktorých spoločná cesta zavedie do sveta rozprávok, piesní, smiechu a zaujímavých dobrodružstiev

 

 

 

Oslávenci:
Január
Krásny nový rok 2023 Vám zo srdca želajú vaše triedne učiteľky.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME - svoje 50 - narodeniny bude oslavovať naša pani učiteľka Ľubka a meninky bude oslavovať šmolinka Emka.


Oslávenci:
Február
SRDEČNE BLAHOŽELÁME šmolkovi Matejkovi k meninám.