DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:


Trieda "VESELÝCH ŠMOLKOV"  dáva do povedomia, že : yes
  • úspešne máme za sebou slávika, farebný týždeň zdravia,ako aj triedne kolo športovej olympiády - víťazom gratulujeme !!!
  • celý mesiac apríl máme súťaž v zbere papiera
  • bližšie info a dátumy schválených aktivít v zápisnici z triedneho aktívu

© 2016 itbam.sk

‚‚Máme srdce na dlani‘‘
Ľubka Bamburová
Yasminka Muchová

Naša materská škola

 

je alokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne a sídli v budove
rodinného typu. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom predškolského veku v dvoch triedach
v súlade so Školským vzdelávacím programom: Kľúč k poznaniu.

 

Orientáciou a cieľom našej MŠ je výchova dobrým slovom a príkladom, ťažiskom je aktivita a šťastie
detí, radosť z pobytu, vytváranie priateľských vzťahov dôvery, partnerstva a spolupráce s rodinou.
Zastrešujeme sociálnu potrebu detí na spoločenský kontakt s rovesníkmi, rozvíjame všetky stránky
školskej pripravenosti, rozširujeme poznatkový systém detí, dbáme o zdravý a správny
psychosomatický vývin detí, ako aj o rozvoj samostatnosti a zodpovednosti.

 

Snahou a našim želaním je vytvoriť denne deťom pútavé, radostné, tvorivé, podnetné a estetické
prostredie, aby boli šťastné a mali možnosť naplniť svoje túžby a najmä, aby nikdy nezabudli, aké
krásne bolo byť dieťaťom.

 

Vízia MŠ: „ Šťastné a múdre deti nech sú šťastím rodičov a darom našej školy.“

 

Blahoželáme:
Apríl
Šiesty rôčik – šiesty, pekne si ho Jakubko Keller s nami v škôlke uži. Šiesty rôčik - šiesty krát, už budeš s nami oslavovať. A vy milí šmolkovia: Simonka Mazúrová, Timko Kyzek, Sofinka Ševčíková a Hannah Marina McDonnell - vitajte medzi nami a svojich päť rôčkov prežite v našej triede v plnom nasadení, v skvelej nálade a v dobrom zdraví.


Máj
Šiesty rôčik – šiesty, pekne si ho Matúško Hronec, Klárika Gaboňová a Ninka Štefaňáková s nami v škôlke uži. Šiesty rôčik - šiesty krát, už budete s nami oslavovať. Meniny bude oslavovať naša veselá šmoulinka : Sofinka Ševčíková – gratulujeme !