DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:


Trieda "VESELÝCH ŠMOLKOV"  sa s vami lúči a praje Vám krásne leto!!!


© 2016 itbam.sk

‚‚Máme srdce na dlani‘‘
Ľubka Bamburová
Yasminka Muchová

Naša materská škola

 

je alokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne a sídli v budove
rodinného typu. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom predškolského veku v dvoch triedach
v súlade so Školským vzdelávacím programom: Kľúč k poznaniu.

 

Orientáciou a cieľom našej MŠ je výchova dobrým slovom a príkladom, ťažiskom je aktivita a šťastie
detí, radosť z pobytu, vytváranie priateľských vzťahov dôvery, partnerstva a spolupráce s rodinou.
Zastrešujeme sociálnu potrebu detí na spoločenský kontakt s rovesníkmi, rozvíjame všetky stránky
školskej pripravenosti, rozširujeme poznatkový systém detí, dbáme o zdravý a správny
psychosomatický vývin detí, ako aj o rozvoj samostatnosti a zodpovednosti.

 

Snahou a našim želaním je vytvoriť denne deťom pútavé, radostné, tvorivé, podnetné a estetické
prostredie, aby boli šťastné a mali možnosť naplniť svoje túžby a najmä, aby nikdy nezabudli, aké
krásne bolo byť dieťaťom.

 

Vízia MŠ: „ Šťastné a múdre deti nech sú šťastím rodičov a darom našej školy.“

 

Blahoželáme:
Júl
Meniny budú oslavovať naši veselí šmolkovia: Jakubko Keller, Ninka Štefaňáková, Ivko Medveď a Hanka McDonnell – gratulujeme !


August
Meniny budú oslavovať naši veselí šmolkovia: Nicolka Giertlová, Timko Kyzek a Leuško Kolenička – gratulujeme!