DOMOVO NÁSPROJEKTYCHYSTÁMEFOTKYVIDEAFÓRUMROK V MŠNA MAPE
Aktuality:


Trieda "VESELÝCH ŠMOLKOV"  dáva do povedomia, že : yes
  • už sme vyzbierali 2 tony papiera...tak len tak ďalej
  • predškolákov čaká 25.1. v MŠ testovanie školskej zrelosti
  • navštívime divadielko: Janka a Danka, už v piatok 26.1.
  • 30.1. o 15,00 hod. vás srdečne pozývame na našu triednu zimnú šmolko besiedku, bude to zábava, my sa už tešíme a čo vy?


© 2016 itbam.sk

‚‚Máme srdce na dlani‘‘
Ľubka Bamburová
Yasminka Muchová

Naša materská škola

 

je alokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne a sídli v budove
rodinného typu. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom predškolského veku v dvoch triedach
v súlade so Školským vzdelávacím programom: Kľúč k poznaniu.

 

Orientáciou a cieľom našej MŠ je výchova dobrým slovom a príkladom, ťažiskom je aktivita a šťastie
detí, radosť z pobytu, vytváranie priateľských vzťahov dôvery, partnerstva a spolupráce s rodinou.
Zastrešujeme sociálnu potrebu detí na spoločenský kontakt s rovesníkmi, rozvíjame všetky stránky
školskej pripravenosti, rozširujeme poznatkový systém detí, dbáme o zdravý a správny
psychosomatický vývin detí, ako aj o rozvoj samostatnosti a zodpovednosti.

 

Snahou a našim želaním je vytvoriť denne deťom pútavé, radostné, tvorivé, podnetné a estetické
prostredie, aby boli šťastné a mali možnosť naplniť svoje túžby a najmä, aby nikdy nezabudli, aké
krásne bolo byť dieťaťom.

 

Vízia MŠ: „ Šťastné a múdre deti nech sú šťastím rodičov a darom našej školy.“

 

Blahoželáme:
Január
Šiesty rôčik – šiesty, pekne si ho Leuško Kolenička s nami v škôlke uži. Šiesty rôčik - šiesty krát, už budeš s nami oslavovať. Meniny budú oslavovať naše veselé šmolinky : Tamarka Pirošíková a Emmka Kršačková – gratulujeme!


Február
Šiesty rôčik – šiesty, pekne si ho Emmka Kršačková s nami v škôlke uži. Šiesty rôčik - šiesty krát, už budeš s nami oslavovať. A ty Alžbetka Ťažká a ty Peťko Kožiak - vitajte medzi nami a svojich päť rôčkov prežite v našej triede v plnom nasadení, v skvelej nálade a v dobrom zdraví. Meniny bude oslavovať náš veselý šmolko : Viktorko Čižmár – gratulujeme !